Copyright 2015 - Tüm Hakları saklıdır.

Eticad Bilgi

ETİCAD Derneği E-ticaret Sektörü’nün Buluşma Noktasıdır.

Elektronik Ticaret Siteleri ve İşletmeleri Derneğimiz 2011 yılında kuruldu.Kurucularımız arasında Bilginet, PayPal, İnternet Holding, Smartsoft, Cardtek  Group, Damat, Kütahya Porselen şirketleri vardır.

E-Ticaretin bilinirliğinin arttırılması, kurumsal firmaların yanı sıra kobilere sektörün en geniş şekilde tanıtılması, hukuki alt yapılar oluşturulurken sektör adına düzenleyici oteriterlerle birlikte hareket edilmesi ve sektörün sorunlarının çözümü yönünde birlikte faaliyetler yapılması.Sektöre yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi, E-Ticaret sitelerinin güvenirlik ve güvenliği ile ilgili akveditasyon ve bilirkişi görevini üstlenmesi, bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi amacıyla kurulmuştur.

Gelinen nokta:

Epey yol alındı özellikle bilinirliğin artırılması ile ilgili birçok bölgede Ticaret odaları, Üniversiteler ve STK'larla birlikte özel toplantılar ve eventler düzenlenmiştir.Bursa (BTSO) ile, Gaziantep, İstanbul'da Ankara ve İzmir'de yoğun bir şekilde toplantılar yapılmış olup bugüne kadar 5000 firma 20 bin kişiye ulaşmış olduğumuzu söyleyebiliriz.

Derneğimiz, Elektronik ticaretin bilinirliğinin arttırılması, kurumsal firmaların yanı sıra KOBİ’leresektörün en geniş şekilde tanıtılması, hukuki altyapılar oluşturulurken sektör adına düzenleyici otoriteler ile birlikte hareket edilmesi ve sektörün sorunlarının çözümü yönünde faaliyetler yapılması, sektöre yönelik insan kaynağının yetiştirilmesi amacı ile gelişim programları organize edilmesi, internet sitelerinin ve işletmecilerinin gelişimini sağlamak üzere web siteleri kurulması, yazılı görsel mecralar oluşturulması ve gerek görüldüğünde bunların denetlenmesi, e-ticaret sitelerinin güvenilirlik ve güvenliği ile ilgili akreditasyon ve bilirkişi görevini üstlenilmesi, bu konularda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek verilmesi amacı ile kurulmuştur.

Temel değerlerimiz, entellektüel sermayemiz ve bilgi birikimimizle üyelerimizin beklentilerini profesyonel hizmet anlayışı ile gerçekleştirip, sektörel alanında ulusal ve uluslararası mükemmellik merkezi olmak,

* Etkin yönetim, sürekli eğitim, toplumsal sorumluluk anlayışı ile üyelerimize katma değer sağlamak, profesyonel hizmetlerimizle üye memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak,

* Periodik olarak sektörel analizler ve araştırma – geliştirme faaliyetleri yapmak,

* Edinilecek her türlü bilgi birikimini üyeleri ile paylaşmayı esas almak,

* Seminer, panel, konferans vb. workshoplar organize etmek,

* E-ticaret konusunda kazanılacak her türlü yeni deneyimleri,  başarı hikayelerini, yol haritalarını düzenli olarak üyelerine aktarmak

* E-ticaret konusunda halkın doğru bilgiye kavuşturulmasını sağlamak,

* Çalışma ve birikimlerden düzenli olarak basın yayın organlarını haberdar etmek ve yayınlanması konusunda çaba göstermek,

* E-ticaret sitelerinin daha kolay, güvenli ve bilinçli bir şekilde ticaret yapmasına olanak sağlayacak yeni fikir ve teknik konularda görüşler ortaya koymak,

* Eticaret sitelerinin sorunlarında (teknik, yasal, uygulama ve pazarlama gibi…) imkanları ölçüsünde çözüm ve destek merkezi olmak,

* E-ticaret Ekosisteminde yer alan ilişikleri detaylı bir biçimde anlatmak,

* Yeni uygulama ve iş ortaklıklarında bilirkişi görevi üstlenmek ve yatırımcıları sektörün doğruları ile ilgili olarak bilgilendirmek

* Üyelerinin tanıtım, kargo, banka, güvenlik, tedarik gibi ihtiyaçlarında ortak satın alma teknikleri geliştirmek ve fayda sağlamak,

* Üyelerine ve muhataplarına sadece ve sadece doğru bilgi vermek,

* Sektörün ve üyelerimizin  sesi olmak, sorunlarında çözüm odaklı çalışmak, temel ilke ve hedeflerimizdir.

E-TİCARET SİTELERİ VE İŞLETMECİLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ERCÜMENT ERDEM 
Saygı ve Sevgilerimizle